please, read in your own language !

Showing posts with label construction architect. Show all posts
Showing posts with label construction architect. Show all posts

Wednesday, 21 September 2016

CINEACHITECTURE AWARDED Corporate LiveWire

Motivation jury panel
CINEARCHITECTURE impressed the Corporate LiveWire panel with her commitment to art and design. The panel were particularly admiring of the company’s willingness to endeavour to try and sample new techniques. This is seen in their examples of architectual experimentations, such as their work in MAYA software which demonstrates architectural design building in or on water. Corporate LiveWire also appreciated CINEARCHITECTURE’s work in using their innovations to create sustainable buildings in a major city that strengthen the environment as opposed to harm it.

CINEARCHITECTURE’s work is commended further in how it pushes boundaries – Agneta’s work in examining the female form, body and mind is groundbreaking and alleviates her architectural designs. The architectural design is based on Agneta’s Artstudy LA Modulor (that has been exhibited in New York, London, Lisbon and Stockholm). Originally inspired by the French modernist architect Le Corbuisers and his study LE Modulor, most of the work in art and architecture combine with inspiration from how the female body and soul expresses itself. In addition, there is also a kind of human sustainability: how people can understand each other’s reality from different gender, cultures, economic systems, et cetera.

This inspires, and is part of, CINEARCHITECTURE’s philosophy. CINEARCHITECTURE has planned a sustanaible green housing area with 1800 apartments outside Stockholm. It is planned to start to build in 2021. CINEARCHITECTURE is currently discussing a large project in China. In Autumn 2016, the first LA Modulor Residence will be built in Stockholm. The group work in academia, as well as editing books. Agneta Hildén herself has published a number of renowned books on art, architecture, science and philosophy. 

Tuesday, 6 May 2014

CreFAST utvecklar bostadbyggandet i Stockholmsregionen


CreFAST AB har under 5 år arbetat och utvecklat ett förslag till att skapa ett nytt bostadsområde i Haninge kommun - "Stymningevik".
Området är beläget i naturskön miljö mellan Haninge Golf och Årsta Havsbad. Området som är på 107 ha är tänkt att utformas för alla som önskar en aktiv fritid och bidrar även till att företagandet kan utvecklas inom kommunen. Stymningevik kommer att präglas av havsnära boende med olika upplåtelseformer och stora möjligheter till småföretagande och olika typer av verksamhete CreFAST har under åren upplevt en samsyn med kommunen kring mål och utveckling och söker nu planförfrågan om detaljplan för att prova om projektet kan realiseras. CreFAST vill med planförfrågan skapa möjligheter för ett rörligt friluftsliv där närhet till bad, golf, ridning etc naturligtvis ses som en fördel. Fullt utbyggt kan ett levande samhälle för ca 3-5000 invånare med gästhamn och andra faciliteter växa fram.Förslaget är tänkt att genomföras i etapper för att smälta in med nuvarande bebyggelse i Årsta Havsbad. Projektet beräknas pågå i ca 10 år.

www.crefast.se    för mer information

Tuesday, 14 January 2014

DEBATE ABOUT RENOVATION SUBURBS IN STOCKHOLM

A million for a million


Det finns en pågående debatt om renovering av Miljonprogrammen i Sverige  Debatten  tycks idag vara på idé och t.o.m drömstadiet Spridda engagemang bildar en helhet men det känns som om vi trots allt börjar inringa vissa frågeställningarna bland beslutsfattare, politiker, byggentreprenörer, arkitekter konstnärer etc  

En del exempel har redan genomförts då man livar upp fasaderna och gör det färggrannt och i en stil som känna ”up to date” Entreérna görs om till en slags radhusentreér som liknar ett försök att öja statusen Dessa ansatser ifrågasätter jag medför någon kvalite socialt ekonomiskt kulturellt, det finns andra t ex subtilare sätt att skapa variation Det skulle vara ett kostsamt misstag att genomföra som skulle bidra till ytterligare stagnation och segregation decennier framöver.


Det behövs andra nya initiativ


John Ruskin skriver ang restaurering av byggnader i Seven ”Lamps of Architecture”,  1849

“That peculiar character, however, which separates the picturesque from the characters of subject belonging to the higher walks of arts (and this is all that is necessary for our present porpose to define ) may be shortly and and decisively expressed. Picturesqueness, in this sense is Parasitical Sublimity”

Restaurering blir här en konstart.

Vad man kan se att begreppen renovering och restaurering går in i varandra i denna fråga jag kommer hädanefter använda begreppet restaurering, då jag anser att detta är moderna byggnader värda att iordningställas delvis bevaras på till ett funktionsmässigt ändamål etc
Orsakerna till ett snabbt utförande och med låg kvalité inom byggande beror nog ofta på politiska felbeslut.Det finns också orsaker att finna i ett tidigare skede Sverige har ögonen på sig vad gäller invandrarpolitiken FN:s råd om Mänskliga Rättigheter gav 2010 Sverige en rekommendation att se över den svenska invandrarpolitiken. Sverige rekommenderas bli bättre på att te x motverka hatbrott. Stigman måste bort och vi måste med öppen famn ta emot våra nyanlända.


Jag bidrar till debatten med mina tankar och idéer från erfarenheter, arbete i  tex utvecklingen av ett bostadsområde med grön och social hållbarhet med 1500 enheter i tidigt skede nära Stockholms City som arkitekt/developer, uppdrag i att utveckla Miljonprogrammsområde socialt, kulturellt, ekonomiskt och tankarna är riktade till likande områden i Europa och världen över. Tex i delar av Afrika där det drivs en liknande fastighetspolitik bedrivs idagLite av mina tankar just nu:

Om vi restaurerar skulle vi kunna göra lägenheterna mer flexibla, enklelt ombyggbara En slags ”open housing” som kan anpassas efter varje boende. sk slutkund på ett enkelt sätt. De boende skulle kunna vara med och reparera sin lägenhet och på så sätt kunna bo kvar vid ökade kostnader för boendet Dessutom blir det skräddarsyttvad gäller kultur religion etc

  Det vore bra om varje hus eller område var ett slutet ekologiskt system i möjligaste mån Man ska förstås göra en grön varsam restaurering av installationerna Delar kan återvinnas och delar måste bytas ut. Stommarna kan man bygga vidare på

Fasaderna tycker jag ska restaureras i dess ursprungliga form i möjligaste mån Med högre kvalité och långsiktigt tänkande, bevarande av dess kulörer och starka modernistiska uttryck. Detta är ett kulturarv att bevara.

Tycker absolut att de skivhus som finns i tex Bredäng kan vara mycket vackra med sina gröna gårdar

Man kan lätt se Le Corbusier visioner i dem med med mycket som luft och rymd som han skapade med bl a le Le Modulor som utgångspunkt, ett proportioneringssystem som han tyckte sig se globalt och försökte bevisa.


Intressant för oss alla vore att komma in i hemmen och äta en måltid tillsammans och ta del av varandras  olika kulturella bakgrund Grundläggande värden som vi har gemensamt är oändliga Men detta är varat som folkvandring skapat och som Martin Heidegger skriver i ”Varat och tiden” 1927 utgår varat från omsorgen.

Tror ej på en övertro till historien i ett te x ett projekt att restaurera Miljonprogrammen, även om jag förstås ej tycker vi ska vara historielösa Alla människor har sina rötter och sin historia, alla länder har sin historia trots globaliseringen där allt givetvis tycks ske i nuet


Framöver ska det byggas mycket bostäder igen pga ny bostadsbrist, framförallt i urbana områden och vi har mycket att lära av misstagen kring Miljonprogrammen Låt oss inte lättvindigt välja markområden, enkla standardiserade finansiella lösningar, ogenomtänkt estetik etc och låt oss framförallt inte glömma de boende som med en finansell term kallas slutkund.


Jag tror på att arkitekter i Sverige kan bygga bort delar av problem, att det faktiskt går att bygga bort problem i värlfärdens Sverige Tror vi svenska arkitekter ska våga tro på det Ett sätt är att arkitekten arbetar för slutkund och som konsument måste man också få inflytande


Som arkitekt/developer  i restaureringen av Miljonprogrammen förslår jag


Restaurering av fasader till en högre kvalite men bevarande av dess uttryck.


Öpnna flexibla lägenhetslösningar sk ”open housing” anpassade till varje boende tex en familj


Grön varsam restaurering av installationer genom svenska innovationer, restaurering av stommar


Omsorg, skötsel om gensamma ute och innemiljöer, t ex av de boende själva


Finansiella lösningar där slutkund ges inflytande ekonomiskt, arbetsmässigt etc och får då också ekonomiska lättnader i sitt boende De som hyr kan själva restaurera sin lägenhet trapphus etc och få avdrag på hyran


Ge de boende inflytande i hela restaureringsprocessen så att de ekonomiskt ges möjlighet att bo kvar, ges en röst vid sidan av andra inblandade


Grundläggande är att alla människor har lika mycket värde måste bli ett begrepp i byggandet, utgångspunkten bör vara win-win med de boende i restaureringen av Miljonprogrammsområdena


Många fler aspekter har förstås kommit upp när jag skrivit om detta men detta bildar en utgångspunkt

Detta är en ansats till debatt kring frågan men jag kanske får nöja mig med att förstå historien

Det är många krafter som styr i vår värld
.


Gärna kommentarer eller kontakta mig om Du vill ha en vidare diskussion ?


Agneta Eriksson Hildén arkitekt SAR/ MSA

CINE, FILE CreFAST AB